Εταιρικές Ανακοινώσεις

19.07.2017: Πρόσκληση - Ανακοίνωση Μετοχών Της Ανώνυμης Εταιρείας "Κρητικά Γκολφ ΑΕ" Για Άσκηση Διακιώματος Προτίμησης Στην Αύξηση Του Μετοχικού Κεφαλαίου

18.06.2015: Πρόσκληση - Ανακοίνωση Μετοχών Της Ανώνυμης Εταιρείας «Κρητικά Γκολφ ΑΕ» Για Άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης Στην Αύξηση Του Μετοχικού Της Κεφαλαίου.

12.05.2015: Ισολογισμός Εταιρικής Χρήσης 2014

30.04.2015 : Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 02.06.2015.

03.09.2014 : Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 25.09.2014.

07.08.2014 : Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 28.08.2014. Νέα ημερομηνία συζήτησης επί των θεμάτων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης: 03.09.2014, 12:00μμ στην έδρα της Εταιρείας

08.06.2014 : Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 30.06.2014. Νέα ημερομηνία συζήτησης επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20.07.2014, 11:30πμ στην έδρα της Eταιρείας

05.06.2014 : Ισολογισμός Εταιρικής Χρήσης 2013

13.11.2013 : Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση 13.12.2013. Νέα ημερομηνία συζήτησης επί των θεμάτων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης: 10.01.2014, 13:30μμ στην έδρα της Εταιρείας

08.06.2013 : Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 30.06.2013. Νέα ημερομηνία συζήτησης επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 23.07.2013, 18:00μμ στην έδρα της Eταιρείας

08.06.2013 : Ισολογισμός Εταιρικής Χρήσης 2012

01.04.2013 : Άσκηση του Δικαιώματος Προτίμσης για συμμετοχή στην αποφασισθείσα
Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου από την εξ αναβολής Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση της 13.03.2013

30.01.2013 : Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση 25.02.2013. Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση: 13.03.2013, 14:00 μμ στην έδρα της Eταιρείας

ΜΕΣΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ