Κάρτα Σκορ

ΜΕΣΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ